پیدا

مصدومیت ۵ جنگلبان سوادکوهی در تعقیب و گریز قاچاقچیان چوب

درخواست حذف اطلاعات

رئیس اداره منابع طبیعی طبیعی سوادکوه از مصدومیت پنج نفر از جنگلبانان و نیروهای اداره براثر واژگونی خودرو در تعقیب و گریز قاچاقچیان چوب خبر داد. به گزارش شمال نیوز، حمیدرضا احمدیاز دستگیری سه قاچاقچی چوب در منطقه جنگل های حوزه کارسنگ و آذررود در شهرستان سوادکوه خبر داد و افزود: در این درگیری ۵ نفر از نیروهای اداره نیز مصدوم شدند. رئیس منابع طبیعی شهرستان سودکوه، با بیان اینکه قاچاقچیان چوب ان انفال هستند، گفت: نیروهای ما طی چند روز گذشته متوجه قطع درخت هایی در این مناطق شدند و به طور نامحسوس پیگیر ماجرا بودند و از ۹ شب که اطلاع داده شد، ساعاتی طول کشید و درگیری و واژگونی خودرو اداره در حدود ساعت ۲ شب اتفاق افتاد. وی با اشاره به اینکه پس از اطلاع، بلافاصله نیروهای حفاطتی ما اعم از قرقبانان شرکت ها و نیروهای حفاظتی سازمان وارد عمل شدند، ادامه داد: پیگیری ها منجر به فرار قاچاقچیان با دو دستگاه نیسان حامل چوب شد که طی تعقیب و گریز، قاچاقچیان برای ایجاد مانع در جاده، اقدام به پرتاب چوب د که همین امر منجر به واژگونی ماشین سازمان منابع طبیعی و مصدومیت ۵ نفر از نیروهای ما شد که خوشبختانه این افراد به صورت س ایی در بیمارستان زیراب مداوا و ترخیص شدند. احمدی با اشاره به اینکه، در این رابطه یک خودرو پراید که کار اسکورت این قاچاقچیان را انجام می داد در همان منطقه شناسایی و توقیف شد، افزود: سه نفر نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند و برای دستگیری متواریان نیز پیگیر موضوع هستیم و تاکنون شماره ماشین و افراد متواری شناسایی شدند که در آینده نزدیک دستگیر می شوند. وی با بیان اینکه افراد دستگیر شده غیربومی شهرستان هستند، ادامه داد: همچنین از خودرو پراید یک دستگاه اره برقی، یک تبر و یک داس کشف و ضبط شد و قاچاقچیان نیز موفق نشدند تا چوبی را از جنگل خارج کنند./مهر